Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels.

Kabinet Rutte III: meer opvang in de regio

Het kabinet wil de instroom van vluchtelingen beperken door meer opvang te regelen in de regio. Dat wil het kabinet doen samen met de andere EU-lidstaten en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Het kabinet vindt het belangrijk dat er draagvlak in de samenleving blijft voor opvang van echte vluchtelingen. Daarom wil het kabinet dat economische vluchtelingen en asielzoekers uit veilige landen, sneller worden teruggestuurd. Asielzoekers die wel mogen blijven, wil het kabinet sneller integreren in de samenleving. Onder meer door veel eerder al taallessen te volgen.

Dit alles staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.