Asielbeleid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land werden vervolgd voor hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels. Vreemdelingen met een asielvergunning krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van woonruimte.

De Rijksoverheid. Voor Nederland