Asielbeleid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels. Vreemdelingen met een asielvergunning krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van woonruimte.

De Rijksoverheid. Voor Nederland