Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels.