Asielbeleid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Asielbeleid

2.244 documenten over Asielbeleid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

4e voortgangsrapportage Platform Opnieuw Thuis

4e voortgangsrapportage  van het Platform Opnieuw Thuis voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning...

Rapport | 23-02-2017

Kamerbrief over voortgang huisvesting vergunninghouders

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt de 4e voortgangsrapportage van het Platform Opnieuw Thuis voor het huisvesten van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2017

Kamerbrief over hoger beroep in asielzaken

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) licht in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn standpunt toe om het huidige stelsel van hoger...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2017

Kamerbrief over landgebonden asielbeleid Afghanistan

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van het landgebonden asielbeleid voor Afghanistan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2017

Kamerbrief over aanpassing flextoets en toezegging expats

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn beleidsreactie op de uitspraak van de Afdeling...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2017

Kamerbrief met reactie om motie Voordewind over het meewerkcriterium bij langdurig verblijvende kinderen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer op de motie van het Kamerlid Voordewind...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2017

Kamerbrief over wijzigingen landgebonden asieslbeleid Irak

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de wijzigingen in het landgebonden asielbeleid voor Irak.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2017

Afspraak tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties

Op 21 februari 2017 overeengekomen door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Publicatie | 21-02-2017

Beantwoording Kamervragen over het illegaal de grens overzetten van migranten naar Servië

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Gesthuizen (SP), Voortman (GroenLinks), Sjoerdsma (D66)...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-02-2017

Vertrekbrief Mongools

Brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers, uit veilige landen van herkomst, van wie de...

Brief | 14-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland