Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers?

Een afgewezen asielzoeker moet Nederland verlaten. Daarvoor heeft de asielzoeker 28 dagen de tijd. In die periode krijgt diegene nog geld en onderdak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Vrijwillige terugkeer

Een afgewezen asielzoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek. Lukt het niet om een reisdocument te krijgen bij zijn ambassade of consulaat? Dan kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)  bemiddelen. Daarvoor moet de asielzoeker bij DT&V een bemiddelingsverzoek indienen.

Buitenschuldvergunning

Niet alle landen werken mee aan de terugkeer van vreemdelingen. In die gevallen is uitzetting niet mogelijk. DT&V stuurt dan een advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meestal kent de IND dan een buitenschuldvergunning toe. Daarmee kan een vreemdeling (tijdelijk) in Nederland blijven.

Gedwongen terugkeer

Vertrekt een afgewezen asielzoeker niet uit zichzelf? Dan kan de overheid een borgsom opleggen die hij weer terugkrijgt bij vertrek. Moet een vreemdeling vertrekken maar bestaat het risico dat diegene zich onttrekt aan toezicht? Dan plaatst de overheid de vreemdeling in bewaring. Het doel van vreemdelingenbewaring is dat een persoon beschikbaar blijft voor vertrek.

Soms gaat een medewerker van DT&V mee in het vliegtuig om een vreemdeling te begeleiden. Bijvoorbeeld bij minderjarige vreemdelingen. Lees meer over gedwongen terugkeer van vreemdelingen op de website van DT&V.