Tweede of herhaalde asielaanvraag

Wordt een asielaanvraag afgewezen? Dan moet een vreemdeling Nederland verlaten. Soms wil een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag indienen. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in het land van herkomst of in de persoonlijke situatie. Dan kan er sprake zijn van nieuwe feiten en omstandigheden.

Internationale asielwetgeving

Dat een asielzoeker opnieuw een aanvraag kan indienen volgt uit de internationale asielwetgeving en verdragen. Daarin staat dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij gevaar loopt. Daarom is er geen beperking op het aantal in te dienen asielaanvragen.

Opnieuw een asielaanvraag indienen

Opnieuw een asielvraag indienen kan bij de IND door een aanvraagformulier in te vullen. Een advocaat kan hierbij helpen. Vervolgens dient de asielzoeker de aanvraag persoonlijk in bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De volledige procedure staat op de website van de IND.

Joost, procesvertegenwoordiger van de IND, legt uit waarom een asielzoeker een nieuwe asielprocedure kan starten

Ik ben Joost en ik ben procesvertegenwoordiger bij de IND.
Dat betekent dat ik in de rechtbank besluiten van de staatssecretaris verdedig en aan de rechter uitleg waarom die besluiten goed zijn en in stand moeten blijven.
Mensen kunnen herhaalde asielaanvragen indienen omdat mensen altijd van mening kunnen zijn dat er in de situatie in hun land van herkomst iets is gewijzigd.
Of omdat er in hun persoonlijke omstandigheden iets is gewijzigd.
Mensen kunnen, bijvoorbeeld, tot de ontdekking komen dat ze homoseksuele of lesbische gevoelens hebben.
Of ze kunnen bekeerd zijn.
Ze kunnen ook in Nederland politieke activiteiten hebben ondernomen waardoor ze van mening zijn dat hun leven in het land van herkomst gevaar loopt.
En omdat ze aan dat gevaar niet blootgesteld willen worden, kunnen ze een herhaalde asielaanvraag indienen.
En het aantal asielaanvragen daar zit geen restrictie op.
Er zijn geen regels nationaal of internationaal die zeggen: "je mag maar zo vaak een asielaanvraag indienen".
Ik heb zo zitting.
Dus ik ga naar de rechtbank.
En omdat wij geen advocaat zijn, dragen we geen toga, maar het moet er natuurlijk wel enigszins netjes uitzien.
Dus vandaar dat ik even een jasje en een das aandoe.
Het is soms lastig in het werk dat je geconfronteerd wordt met emotionele of schrijnende situaties.
Het gebeurd weleens dat ik een zaak zie waarvan ik denk: "Nou, ik zou het niet vervelend vinden als deze vreemdeling zou mogen blijven."
Alleen het besluit op basis van de regels zegt dat de vreemdeling geen recht heeft op verblijf in Nederland.
En ook dat besluit moet dan uiteindelijk verdedigd blijven.
Als de vreemdeling een negatieve beslissing krijgt, is dat voor de vreemdeling per definitie een moeilijk te accepteren besluit.
Aan de andere kant is het ook zo dat de samenleving erom vraagt dat bepaalde besluiten nu eenmaal worden genomen.
En die besluiten moeten vervolgens ook verdedigd kunnen worden.
En dat spanningsveld, tussen enerzijds het belang van de vreemdeling en anderzijds het algemeen belang van de samenleving, spreekt me ook heel erg aan.
 

Is een asielzoeker het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kan hij in beroep gaan bij de rechter.