Wanneer krijgt iemand asiel in Nederland?

Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij vluchteling is. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen.

Voorwaarden asiel

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij in zijn eigen land wordt vervolgd om:

  • ras of sociale groep;
  • godsdienst;
  • nationaliteit;
  • politieke overtuiging.

Mensen krijgen asiel wanneer ze risico lopen op marteling, onmenselijke of vernederende straf. Ook als de situatie in een land niet voldoende veilig is, kan een persoon asiel krijgen. Bijvoorbeeld als er oorlog is.

Vervolging in een land

Soms maken in een land het leger, de politie of veiligheidsdiensten zich schuldig aan vervolging. Maar ook gewapende rebellen of opstandelingen kunnen mensen het leven onmogelijk maken. Bijvoorbeeld door:

  • bedreigingen;
  • mishandeling;
  • verkrachting.

Willen of kunnen de autoriteiten van een land de eigen bevolking niet beschermen? Dan kunnen inwoners van dat land bescherming vragen in Nederland.

Beoordeling asielaanvraag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt wie een asielvergunning krijgt. Op de website van de IND staan de voorwaarden voor een asielaanvraag.