Wat zijn de actuele asielcijfers en migratiecijfers?

Hieronder vindt u verschillende bronnen voor de actuele asiel- en migratiecijfers.

Weekcijfers asielinstroom

De weekcijfers asielinstroom zijn een wekelijks cijfer van de totale asielinstroom, afgerond op 100-tallen. Dit cijfer omvat:

  • de eerste asielaanvragen;
  • de herhaalde asielaanvragen;
  • de aantallen hervestigingen;
  • de aantallen herplaatsingen;
  • het totaal aantal nareizigers.

Kerncijfers Asiel en Migratie

Het maandelijkse overzicht Kerncijfers Asiel en Migratie geeft de belangrijkste asiel en migratiecijfers weer. Bijvoorbeeld:

  • hoeveel vreemdelingen asiel aanvragen;
  • uit welke landen de asielzoekers komen;
  • hoeveel asielaanvragen worden afgewezen;
  • hoeveel (afgewezen) vreemdelingen weer vertrekken;
  • hoeveel criminele vreemdelingen weer vertrekken.  

Maandelijks overzicht totale asielinstroom

In de asieltrends van de IND staan de maandelijkse overzichten van de totale asielinstroom, per soort asielinstroom en per nationaliteit.

Datasets op alle indicatoren Rapportage Vreemdelingenketen

De Open dasatets migratie bevatten de maandelijks geactualiseerde datasets over de thema’s Vertrek, Toelating asiel, Toelating voor werk, studie en gezin en Opvang.

Rapportage Vreemdelingenketen

De Rapportage Vreemdelingenketen beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar of jaren.

Cijfers Europese Commissie herplaatsing en hervestiging

Jaarlijkse cijfers voor gereguleerde migratie door EU-lidstaten staan in de Cijfers Europese Commissie herplaatsing en hervestiging.