Asielbeleid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Welke landen staan op de lijst van veilige landen van herkomst?

Op de lijst van veilige landen van herkomst staan landen die veilig genoeg zijn om naar terug te keren. De overheid stuurt mensen terug die vanuit deze landen naar Nederland komen. De lijst moet de procedure bij een asielaanvraag versnellen.

Nederlandse lijst van veilige landen van herkomst

Op de lijst staan de volgende landen:

 • Albanië
 • Algerije
 • Andorra
 • Australië
 • België
 • Bulgarije
 • Bosnië-Herzegowina
 • Canada
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Georgië
 • Ghana
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • India
 • Italië
 • Jamaica
 • Japan
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Litouwen
 • Liechtenstein
 • Letland
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Marokko
 • Monaco
 • Mongolië
 • Montenegro
 • Nederland
 • Nieuw Zeeland
 • Noorwegen
 • Oekraïne
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • San Marino
 • Senegal
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Togo
 • Tsjechië
 • Tunesië
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

Deze lijst kan veranderen; er kunnen landen bijkomen of afgaan. Dit hangt af van de veiligheid in een land.

Snellere afwijzing asielaanvraag mensen uit veilige landen

Vraagt iemand uit een veilig land asiel aan in Nederland? Dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een aanvraag snel afwijzen. De asielzoeker kan tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank. De uitspraak mag hij meestal niet in Nederland afwachten.

Heeft een asielzoeker uit een veilig land toch bescherming nodig? Dan kan hij dat aangeven tijdens de asielprocedure. Bij voldoende bewijs kan hij alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Waarom lijst veilige landen?

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers uit westelijke Balkanlanden. Zoals: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Kosovo en Servië. Maar de meesten komen niet in aanmerking voor bescherming. Daarom wil het kabinet de asielaanvragen van deze personen versneld afhandelen.

Ook de Europese Unie (EU) werkt aan een lijst met veilige landen. Maar het is nog niet bekend wanneer deze klaar is. Daarom heeft Nederland zelf alvast een lijst opgesteld.

Andere lidstaten van de EU hanteren ook lijsten met veilige landen van herkomst. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde een brief aan de Tweede Kamer met een inventarisatie van die lijsten. In de brief staat ook welke herkomstlanden volgens de staatssecretaris op de lijst van veilige landen zouden moeten komen of niet.

Snellere uitzetting vreemdelingen uit veilige landen

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten na een afwijzing snel terug naar het land van herkomst. Ze kunnen zelfstandig vertrekken. Weigeren ze dit? Dan is het mogelijk om vreemdelingen gedwongen uit te zetten.

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland