Welke landen staan op de lijst van veilige landen van herkomst?

Asielzoekers uit veilige landen komen ook naar Nederland. Om asielaanvragen sneller af te handelen, heeft het kabinet een lijst met veilige landen van herkomst gemaakt. Asielzoekers uit deze landen komen bijna nooit in aanmerking voor bescherming. Deze lijst kan veranderen; er kunnen landen bijkomen of afgaan.

Nederlandse lijst van veilige landen van herkomst

Op de lijst staan landen waar volgens de Rijksoverheid over het algemeen geen sprake is van:

 • vervolging vanwege bijvoorbeeld ras of geloof;
 • foltering;
 • onmenselijke behandeling.

Dit zijn de volgende landen:

 • Albanië
 • Armenië
 • Bosnië-Herzegovina
 • Brazilië
 • Georgië
 • Ghana
 • India
 • Jamaica
 • Kosovo
 • Marokko
 • Mongolië
 • Montenegro
 • Noord-Macedonië
 • Oekraïne
  Vanwege de situatie in Oekraïne is de aanwijzing als veilig land van herkomst voorlopig opgeschort. Dat betekent dat het veilige landenbeleid niet wordt toegepast op asielzoekers uit Oekraïne. Lees meer informatie over hoe er wordt omgegaan met asielaanvragen van Oekraïners.
 • Senegal
 • Servië
 • Trinidad en Tobago
 • Tunesië
 • Verenigde Staten

Europese lijst met veilige landen van herkomst

Ook de Europese Unie (EU) werkt aan een lijst met veilige landen. Het is nog niet bekend wanneer deze klaar is. Daarom heeft Nederland zelf alvast een lijst opgesteld. Andere lidstaten van de EU hanteren ook lijsten met veilige landen van herkomst. 

De lidstaten van de EU beschouwen elkaar als veilige landen van herkomst (voor alle juridische en praktische doeleinden) in verband met asielzaken. Deze landen hoeven niet beoordeeld te worden zoals de landen die op de Nederlandse lijst van veilige landen van herkomst staan.

Documenten