Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Soms komen kinderen zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland om asiel aan te vragen. Als dit gebeurt, wordt eerst onderzocht of het kind bescherming nodig heeft. En in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Wat is een amv?

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) is:

  • bij aankomst in Nederland minderjarig (jonger dan 18 jaar);
  • afkomstig van buiten de Europese Unie (EU);
  • naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.

Verschil asielprocedure amv en meerderjarige vreemdeling

Een amv die bescherming nodig heeft, krijgt een asielvergunning. Net als een volwassen asielzoeker. Wel wordt er bij amv’s rekening mee gehouden dat ze minderjarig zijn:

  • Amv's krijgen een voogd toegewezen tot ze 18 jaar worden of Nederland verlaten.
  • Amv’s jonger dan 15 jaar worden opgevangen door pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos. Nidos voert als onafhankelijke instelling de voogdijtaak uit voor amv's. Kan een amv jonger dan 15 jaar niet geplaatst worden in een opvanggezin? Of is een amv’s 15 jaar of ouder? Dan wordt de amv door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opgevangen. Dit gebeurt in bij elkaar gelegen kleinschalige opvanglocaties voor jongeren met 24-uursbegeleiding.
  • In de begeleiding wordt rekening gehouden met hun mogelijkheden: integratie als er een vergunning is verleend of terugkeer als de aanvraag is afgewezen. Amv’s in de COA-opvang met een verblijfsvergunning plaatst Nidos in kleinschalige opvang zoals kleine wooneenheden of kleine woongroepen. Van hieruit kunnen zij aan hun inburgering werken.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kent speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar. Onder andere met speelgoed. Ook zijn er speciale medewerkers die kinderen kunnen horen. Door hun manier van vragen stellen houden zij er rekening mee dat de asielzoeker minderjarig is.
  • Amv's hebben in Nederland recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.

In onderstaande infographic staat hoe het opvangproces voor amv’s in elkaar zit en hoe de jongeren worden opgevangen:

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Amv’s worden opgevangen in pleeggezinnen, kleinschalige opvanglocaties of in de beschermde opvang. In onderstaande video vertellen een medewerker van de besloten opvang en een medewerker van de kleinschalige opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over hun werk in de opvang voor amv’s en hoe het is om met deze jongeren te werken.

Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)

Jennifer - medewerker amv opvang:
Ja, het is een hele bijzondere, kwetsbare doelgroep waar ik mee werk maar ik vind het het mooiste werk dat er is.

*Muziek speelt:

Jennifer Cildavil - medewerker amv opvang:
Ik ben Jennifer en ik werk sinds augustus 2018 op de amv opvang in Almelo.
Wat ik bijzonder vind aan mijn werk is de band die ik met de jongens op kan bouwen in een korte tijd.
Want de jongens die hier zitten hebben geen toekomst in Nederland, de meeste niet.

Dominique Pekasovic - pedagogisch medewerker:
Ik ben Dominique en ik werk al ruim twaalf jaar in de beschermde opvang van Jade Zorggroep.
Zij komen in deze opvang omdat ze bescherming nodig hebben omdat er signalen zijn van mensenhandel.
Waar wij vooral aan werken is een stukje veiligheid.
Dat ze zich hier veilig voelen en tot rust kunnen komen en dat wij eigenlijk in een periode van negen maanden werken aan weerbaarheid en weer terugkeren in de maatschappij.

Jennifer - medewerker amv opvang:
Wat voor mij echt belangrijk is, is dat de jongens in zichzelf geloven en dat ze veel meer kunnen dan zijzelf denken.
En dat stukje dat je toch nog een beetje positieve, een beetje positiviteit kan geven in een uitzichtloze situatie.
Sommige jongens hier zijn echt moeilijk te begeleiden, staan nergens voor open.
Wat ik niet normaal vind of waarvan ik denk: "Oh, dat is echt asociaal gedrag." is voor deze jongens iets heel anders.

Dominique - pedagogisch medewerker:
Toen ik begon bij Jade was ik 23 jaar oud en toen vond ik het heel erg moeilijk om dat los te laten.
Ik nam ook de verhalen mee naar huis die die jongeren mij vertelden.
Dat is iets wat je moet leren, je moet leren om er mee om te gaan want je helpt ze er niet mee, en je helpt jezelf er ook niet mee.
We hebben natuurlijk heel veel schrijnende verhalen hier van de meisjes en de meisjes hebben ook heel veel verdriet, en de jongens ook.
Soms barsten ze echt in huilen uit als je met hun in gesprek bent.
Sommige kinderen die echt uit een uitbuitingssituatie hier binnenkomen, die heel bang zijn, heel angstig, en dat ze dan na negen maanden hier uitstromen en de hele wereld aankunnen.
Dat is echt het mooiste van mijn werk.

Jennifer Cildavil - medewerker amv opvang:
Ik vind dat wij deze jongens allemaal moeten begeleiden want de jongens die wij opvangen zijn zonder ouders naar Nederland gekomen, het zijn pubers, ze zijn minderjarig, dus ze hebben nog sturing nodig.
Wij kunnen deze jongens natuurlijk niet opvoeden maar wij kunnen ze wel dingen meegeven wat wij belangrijk vinden en wat belangrijk is voor de toekomst van de jongens.
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Een productie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Terugkeer amv

Stelt de IND vast dat de amv geen bescherming nodig heeft? Dan moet hij terug naar het land van herkomst. Dat kan alleen als daar voor de amv goede opvang is. Hiervoor wordt bekeken of hereniging bij ouders of andere familieleden mogelijk is. Als dit niet mogelijk is wordt naar andere mogelijkheden voor geschikte opvang gezocht. Bijvoorbeeld in een opvanghuis. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ondersteunt amv's bij hun terugkeer.

Soms kunnen amv's, buiten hun schuld, niet terug naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld als daar geen goede opvang beschikbaar is. Voor amv’s die tijdens hun eerste verblijfsaanvraag jonger zijn dan 15 jaar gelden dan bijzondere regels. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een buitenschuldvergunning krijgen.