Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Soms komen kinderen zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland om asiel aan te vragen. Als dit gebeurt, wordt eerst onderzocht of het kind in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Kenmerken alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv):

  • is bij aankomst in Nederland jonger dan 18 jaar (minderjarig);
  • komt van buiten de Europese Unie (EU);
  • is naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.

Verschil asielprocedure amv en meerderjarige vreemdeling

Een amv waarvan is vastgesteld dat die bescherming nodig heeft, krijgt een asielvergunning. Net als een volwassen asielzoeker. Wel houden organisaties er op de volgende manieren rekening mee dat amv's minderjarig zijn:

  • Amv's krijgen een voogd tot ze 18 jaar worden of weggaan uit Nederland. Nidos voert als onafhankelijke instelling de voogdijtaak uit voor amv's.
  • Pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos vangen amv’s jonger dan 15 jaar op Lukt het niet om een amv jonger dan 15 jaar te plaatsen in een opvanggezin? Of is een amv 15 jaar of ouder bij aankomst? Dan vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de amv op. Dit gebeurt in bij elkaar gelegen kleinschalige opvanglocaties voor jongeren met 24-uursbegeleiding.
  • COA, Nidos en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) houden in de begeleiding rekening met hun mogelijkheden: integratie als er een vergunning is gegeven of terugkeer als de aanvraag is afgewezen. Amv’s in de COA-opvang met een verblijfsvergunning plaatst Nidos in opvang zoals kleine wooneenheden of kleine woongroepen. Vanuit die woongroepen werken zij aan hun inburgering.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar. Die hoorruimtes hebben bijvoorbeeld speelgoed. Ook zijn er speciale medewerkers. Door hun manier van vragen stellen houden zij er rekening mee dat de asielzoeker minderjarig is.
  • Amv's hebben in Nederland recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding ongeacht hun verblijfsstatus.

In de infographic hieronder staat hoe het opvangproces voor amv’s in elkaar zit:

Vergroot afbeelding

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Video over opvang amv's

Amv’s worden opgevangen in pleeggezinnen, kleine opvanglocaties of in de beschermde opvang. In de video hieronder vertelt een medewerker van de besloten opvang en een medewerker van de kleine opvang van het (COA) over hun werk en hoe het is om met deze jongeren te werken.

Jennifer - medewerker amv opvang:
Ja, het is een hele bijzondere, kwetsbare doelgroep waar ik mee werk maar ik vind het het mooiste werk dat er is.

*Muziek speelt:

Jennifer Cildavil - medewerker amv opvang:
Ik ben Jennifer en ik werk sinds augustus 2018 op de amv opvang in Almelo.
Wat ik bijzonder vind aan mijn werk is de band die ik met de jongens op kan bouwen in een korte tijd.
Want de jongens die hier zitten hebben geen toekomst in Nederland, de meeste niet.

Dominique Pekasovic - pedagogisch medewerker:
Ik ben Dominique en ik werk al ruim twaalf jaar in de beschermde opvang van Jade Zorggroep.
Zij komen in deze opvang omdat ze bescherming nodig hebben omdat er signalen zijn van mensenhandel.
Waar wij vooral aan werken is een stukje veiligheid.
Dat ze zich hier veilig voelen en tot rust kunnen komen en dat wij eigenlijk in een periode van negen maanden werken aan weerbaarheid en weer terugkeren in de maatschappij.

Jennifer - medewerker amv opvang:
Wat voor mij echt belangrijk is, is dat de jongens in zichzelf geloven en dat ze veel meer kunnen dan zijzelf denken.
En dat stukje dat je toch nog een beetje positieve, een beetje positiviteit kan geven in een uitzichtloze situatie.
Sommige jongens hier zijn echt moeilijk te begeleiden, staan nergens voor open.
Wat ik niet normaal vind of waarvan ik denk: "Oh, dat is echt asociaal gedrag." is voor deze jongens iets heel anders.

Dominique - pedagogisch medewerker:
Toen ik begon bij Jade was ik 23 jaar oud en toen vond ik het heel erg moeilijk om dat los te laten.
Ik nam ook de verhalen mee naar huis die die jongeren mij vertelden.
Dat is iets wat je moet leren, je moet leren om er mee om te gaan want je helpt ze er niet mee, en je helpt jezelf er ook niet mee.
We hebben natuurlijk heel veel schrijnende verhalen hier van de meisjes en de meisjes hebben ook heel veel verdriet, en de jongens ook.
Soms barsten ze echt in huilen uit als je met hun in gesprek bent.
Sommige kinderen die echt uit een uitbuitingssituatie hier binnenkomen, die heel bang zijn, heel angstig, en dat ze dan na negen maanden hier uitstromen en de hele wereld aankunnen.
Dat is echt het mooiste van mijn werk.

Jennifer Cildavil - medewerker amv opvang:
Ik vind dat wij deze jongens allemaal moeten begeleiden want de jongens die wij opvangen zijn zonder ouders naar Nederland gekomen, het zijn pubers, ze zijn minderjarig, dus ze hebben nog sturing nodig.
Wij kunnen deze jongens natuurlijk niet opvoeden maar wij kunnen ze wel dingen meegeven wat wij belangrijk vinden en wat belangrijk is voor de toekomst van de jongens.
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Een productie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Terugkeer amv

Stelt de IND vast dat de amv geen bescherming nodig heeft? Dan moet de amv terug naar het land van herkomst. Dat kan alleen als daar amv goede opvang is. Hiervoor onderzoeken de IND en DT&V of hereniging bij ouders of andere familieleden mogelijk is. Als dit niet mogelijk is zoekt de IND naar andere mogelijkheden voor geschikte opvang. Bijvoorbeeld in een opvanghuis. De DT&V helpt amv's bij hun terugkeer.

Soms kunnen amv's, buiten hun schuld, niet terug naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld als daar geen goede opvang is. Voor amv’s die tijdens hun eerste verblijfsaanvraag jonger zijn dan 15 jaar gelden dan bijzondere regels. Zij kunnen onder voorwaarden een buitenschuldvergunning krijgen.