Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Soms komen kinderen zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland om asiel aan te vragen. Als dit gebeurt, wordt eerst onderzocht of het kind bescherming nodig heeft. En in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Wat is een amv?

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) is:

  • bij aankomst in Nederland minderjarig (jonger dan 18 jaar);
  • afkomstig van buiten de Europese Unie (EU);
  • naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.

Verschil asielprocedure amv en meerderjarige vreemdeling

Een amv die bescherming nodig heeft, krijgt een asielvergunning. Net als een volwassen asielzoeker. Wel wordt er bij amv’s rekening mee gehouden dat ze minderjarig zijn:

  • Amv's krijgen een voogd toegewezen tot ze 18 jaar worden of Nederland verlaten.
  • Amv’s jonger dan 15 jaar worden opgevangen door pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos. Nidos voert als onafhankelijke instelling de voogdijtaak uit voor amv's. Kan een amv jonger dan 15 jaar niet geplaatst worden in een opvanggezin? Of is een amv’s 15 jaar of ouder? Dan wordt de amv door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opgevangen. Dit gebeurt in bij elkaar gelegen kleinschalige opvanglocaties voor jongeren met 24-uursbegeleiding.
  • In de begeleiding wordt rekening gehouden met hun mogelijkheden: integratie als er een vergunning is verleend of terugkeer als de aanvraag is afgewezen. Amv’s in de COA-opvang met een verblijfsvergunning plaatst Nidos in kleinschalige opvang zoals kleine wooneenheden of kleine woongroepen. Van hieruit kunnen zij aan hun inburgering werken.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kent speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar. Onder andere met speelgoed. Ook zijn er speciale medewerkers die kinderen kunnen horen. Door hun manier van vragen stellen houden zij er rekening mee dat de asielzoeker minderjarig is.
  • Amv's hebben in Nederland recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.

Terugkeer amv

Stelt de IND vast dat de amv geen bescherming nodig heeft? Dan moet hij terug naar het land van herkomst. Dat kan alleen als daar voor de amv goede opvang is. Hiervoor wordt bekeken of hereniging bij ouders of andere familieleden mogelijk is. Als dit niet mogelijk is wordt naar andere mogelijkheden voor geschikte opvang gezocht. Bijvoorbeeld in een opvanghuis. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ondersteunt amv's bij hun terugkeer.

Soms kunnen amv's, buiten hun schuld, niet terug naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld als daar geen goede opvang beschikbaar is. Voor amv’s die tijdens hun eerste verblijfsaanvraag jonger zijn dan 15 jaar gelden dan bijzondere regels. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een buitenschuldvergunning krijgen.