Wat geeft de overheid uit aan de opvang van asielzoekers?

De kosten die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2017 heeft gemaakt voor de opvang van asielzoekers bedragen ongeveer € 753 miljoen. 

Kosten individuele asielzoeker

De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn ongeveer € 37.300 per persoon per jaar. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van:

In 2017 zijn een aantal locaties van het COA gesloten. Daardoor waren de gemiddelde kosten per asielzoeker in 2017 hoger dan in 2016. Zonder de kosten voor de sluiting waren de gemiddelde kosten per asielzoeker in 2017 € 32.300. De kosten waren in 2016 ongeveer €29.000 per persoon.

Kosten registratie, beveiliging, beoordelen

Naast kosten voor opvang zijn er nog andere uitgaven. Bijvoorbeeld voor:

  • politie: die asielzoekers registreert en voor de beveiliging zorgt;
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): die asielverzoeken beoordeelt;
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V): die helpt bij de terugkeer van afgewezen vreemdelingen.

Er is een overzicht van de beschikbare budgetten voor het toelaten en de opvang van vreemdelingen, waaronder asielzoekers. Dit overzicht staat in artikel 37 van de begroting 2017 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Omdat de asielinstroom verandert, schommelen ook de budgetten door de jaren heen.

Andere ministeries en overheden, zoals provincies en gemeenten, houden de uitgaven aan asielzoekers niet bij als aparte categorie. Zij berekenen de kosten voor alle inwoners van Nederland samen, zonder onderscheid in doelgroepen.