Hoeveel geld krijgen asielzoekers in Nederland?

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker weekgeld voor eten, kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven.

Een overzicht van de bedragen voor eet- en leefgeld leest u op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers  (COA).

Eenmalige vergoedingen voor asielzoeker

Ook kan een asielzoeker eenmalige vergoedingen krijgen. Bijvoorbeeld voor:

  • keukenspullen om zelf te kunnen koken;
  • reiskosten voor de asielprocedure, bezoek aan medische zorg, onderwijs;
  • uitvoeren van (vrijwillige) werkzaamheden, zoals onderhoud van gebouwen;
  • schoolkosten van leerplichtige kinderen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de vergoedingen. Die staan in de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (RVA)

Gezondheidszorg asielzoeker

Het COA sluit een zorgverzekering af voor de gezondheidszorg voor asielzoekers. Omdat ze meestal weinig geld hebben, hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. Ook geldt voor hen geen eigen risico. De zorg voor asielzoekers staat los van de gewone zorgverzekering. De kosten hebben daarom geen gevolgen voor de premie die andere verzekerden betalen.