Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld?

Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is organiseert en financiert de zorg aan asielzoekers.

Spreekuur huisarts

Bijna elk asielzoekerscentrum (azc) heeft een gezondheidscentrum waar een huisarts spreekuur houdt. De huisarts werkt samen met een praktijkverpleegkundige, deskundige voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) of een praktijkassistent. De huisarts verwijst ook door naar andere zorgverleners. Zoals een verloskundige of een medisch specialist.

Hulplijn voor medische vragen

Asielzoekers met medische vragen kunnen bellen met de Praktijklijn van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)

GGD doet controles en vaccinaties

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Voor asielzoekers richt deze zorg zich op het voorkomen van ziekten, voorlichting en controles. Zo zorgt de GGD voor vaccinaties bij kinderen van asielzoekers en controleert ze de hygiëne in de opvangcentra.

Controle en vaccinatie corona

De GGD test een asielzoeker bij aankomst meteen op corona. En biedt ook de vaccinatie tegen Covid-19 aan.

Controle tuberculose

Ook onderzoekt de GGD alle asielzoekers die uit risicolanden komen op tuberculose (tbc). Risicolanden zijn landen waar de kans op tuberculose groter is, zoals Eritrea en Ethiopië. De lijst met risicolanden wordt opgesteld aan de hand van de geschatte en geregistreerde tbc-cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Zorgverzekering asielzoekers

Het COA heeft voor de medische zorg een contract afgesloten met een zorgverzekeraar voor de vergoeding van de kosten voor asielzoekers. Asielzoekers betalen geen eigen bijdrage of eigen risico. De zorg voor asielzoekers staat los van de gewone zorgverzekering. De kosten hebben daarom geen gevolgen voor de premie die andere verzekerden betalen. De voorwaarden voor de zorg waar een asielzoeker recht op heeft staan in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers.

Jeugdhulp voor minderjarige asielzoekers

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van jeugdhulp van kinderen (inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen) op COA-locaties.