Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld?

Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg aan asielzoekers.

Spreekuur huisarts

Bijna elk asielzoekerscentrum (azc) heeft een gezondheidscentrum waar een huisarts spreekuur houdt. De huisarts werkt samen met een praktijkverpleegkundige, deskundige voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) of een praktijkassistent. 

Hulplijn voor medische vragen

Asielzoekers met medische vragen kunnen bellen met de Praktijklijn van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Het GC A sluit ook de contracten met de huisartsen, specialisten en ziekenhuizen die zorg bieden aan asielzoekers.

GGD doet controles en vaccinaties

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Voor asielzoekers richt deze zorg zich op het voorkomen van ziekten, voorlichting en controles. Zo zorgt de GGD voor vaccinaties bij kinderen van asielzoekers en controleert ze de hygiëne in de opvangcentra.

Controle tuberculose

Ook onderzoekt de GGD alle asielzoekers op tuberculose (tbc). De aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar personen die uit zogenoemde risicolanden komen. Dat zijn landen waar de kans op tuberculose groter is. Zoals Eritrea en Ethiopië.

Zorgverzekering

Het COA heeft voor de medische zorg een contract afgesloten met een zorgverzekeraar voor de vergoeding van de kosten voor asielzoekers. Voor hen geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. De zorg voor asielzoekers staat los van de gewone zorgverzekering. De kosten hebben daarom geen effect op de premie die andere verzekerden betalen. De voorwaarden voor de zorg waar een asielzoeker recht op heeft staan in de brochure Regeling Zorg Asielzoekers (pdf, 660 kb).