Welke opvang is er voor asielzoekers?

Asielzoekers worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). Een azc heeft meestal ruimte voor 300 tot ongeveer 1.500 personen.

Opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het beheer van azc’s. Af en toe gebruikt het COA recreatieparken of andere plekken van particuliere verhuurders. Het kan gaan om langdurige opvang en tijdelijke opvangplekken.