Welke opvang is er voor asielzoekers?

Asielzoekers worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). Een azc heeft meestal ruimte voor 300 tot ongeveer 1.500 personen.

Opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt asielzoekers onderdak. Tijdens de asielprocedure worden asielzoekers opgevangen in verschillende soorten locaties. Na afloop van de procedure blijven de statushouders in die locatie totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden.