Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen?

Het aantal asielaanvragen vanuit 'veilige landen van herkomst' is hoog. De afhandeling van deze aanvragen legt extra druk op het asielsysteem. En het brengt ook hoge kosten met zich mee. Daarom is het van belang deze aanvragen zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Nederland heeft sinds begin 2016 maatregelen getroffen.

Versnelde afhandeling asielaanvragen veilige landen van herkomst

De staatssecretaris  van Justitie en Veiligheid heeft een nationale lijst van veilige landen van herkomst opgesteld en aangevuld. Komt een asielzoeker uit een land dat op deze lijst staat? Dan wordt zijn asielaanvraag in principe binnen 10 werkdagen afgehandeld. Dat kan omdat de asielzoeker bijna geen kans maakt op een verblijfsvergunning.

Heeft een asielzoeker uit een veilig land toch bescherming nodig? Dan kan hij dat aangeven tijdens de asielprocedure. Bij voldoende bewijs kan hij alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Tijdens de behandeling van de asielaanvraag verblijft een vreemdeling in de centrale ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel. Hier gelden sobere voorzieningen.

Na afwijzing van de aanvraag asielzoeker uit veilig land

Is de asielaanvraag afgewezen omdat de vreemdeling uit een veilig land komt? Dan moet hij Nederland onmiddellijk verlaten. Bovendien krijgt hij een verbod om binnen 2 jaar de Europese Unie (EU) in te reizen. Na afwijzing van de asielaanvraag heeft de vreemdeling geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum.

Gaat een afgewezen asielzoeker bij de rechter in beroep tegen de afwijzing van het asielverzoek? Ook dan moet hij de opvanglocatie direct verlaten. Iemand kan alleen in de opvang blijven als hij geregistreerd is in een ander EU-land. Hij kan in de opvang blijven totdat hij wordt teruggestuurd naar dat land.

Snellere uitzetting vreemdelingen uit veilige landen

Een uitgeprocedeerde asielzoeker moet na een afwijzing snel terug naar het land van herkomst. Hij moet zelfstandig vertrekken. Doet hij dit niet? Dan is het mogelijk iemand in vreemdelingenbewaring te plaatsen. De vreemdeling wordt vervolgens gedwongen teruggestuurd naar het land van herkomst.