Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen?

Het aantal asielaanvragen vanuit 'veilige landen van herkomst' is hoog. De afhandeling van deze aanvragen legt extra druk op het asielsysteem. En het brengt ook hoge kosten met zich mee. Daarom is het van belang deze aanvragen zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Versnelde afhandeling asielaanvragen veilige landen van herkomst

De staatssecretaris  van Justitie en Veiligheid hanteert een nationale lijst van veilige landen van herkomst. Komt een asielzoeker uit een land dat op deze lijst staat? Dan wordt zijn asielaanvraag in een versnelde procedure afgehandeld. Dat kan omdat de asielzoeker weinig kans maakt op een verblijfsvergunning.

Heeft een asielzoeker uit een veilig land toch bescherming nodig? Dan kan hij dat aangeven tijdens de asielprocedure. Bij voldoende bewijs kan hij alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Tijdens de behandeling van de asielaanvraag verblijft een vreemdeling bij het COA. Sinds september 2020 worden personen uit veilige landen van herkomst opgevangen in een sobere locatie.

Na afwijzing van de aanvraag asielzoeker uit veilig land

Is de asielaanvraag afgewezen omdat de vreemdeling uit een veilig land komt? Dan moet hij Nederland onmiddellijk verlaten. Bovendien krijgt hij een verbod om binnen 2 jaar de Europese Unie (EU) in te reizen. Na afwijzing van de asielaanvraag heeft de vreemdeling geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum.

De asielzoeker kan tegen de afwijzing in beroep gaan bij de rechter maar hij mag de uitspraak van de rechter in principe niet in Nederland afwachten.

Snellere uitzetting vreemdelingen uit veilige landen

Een uitgeprocedeerde asielzoeker moet na een afwijzing snel terug naar het land van herkomst. Hij moet zelfstandig vertrekken. Doet hij dit niet? Dan neemt de overheid het voortouw om een vreemdeling uit te zetten. Dit heet gedwongen terugkeer.