Asielbeleid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen?

Het aantal asielaanvragen vanuit 'veilige landen van herkomst' stijgt. Vooral uit de Westelijke Balkanlanden. Asielzoekers uit veilige landen moeten in de schaarse opvangplaatsen worden ondergebracht. Daarbij legt de afhandeling van deze aanvragen extra druk op het asielsysteem. En het brengt ook hoge kosten met zich mee. Daarom is het van belang deze aanvragen zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Nederland heeft sinds begin 2016 de volgende maatregelen getroffen:

Versnelde afhandeling asielaanvragen veilige landen van herkomst

Komt een asielzoeker uit een land dat op de lijst van veilige landen van herkomst staat? Dan wordt de asielaanvraag sneller afgehandeld, omdat de asielzoeker bijna geen kans maakt op een verblijfsvergunning. De beslissing op de aanvraag (beschikking) ligt er binnen 1 week. De asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij wél in aanmerking komt voor internationale bescherming.

Tijdens de behandeling van de asielaanvragen verblijven deze vreemdelingen in de centrale ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel.

Na afwijzing van de aanvraag asielzoeker uit veilig land

Is de asielaanvraag afgewezen omdat de vreemdeling uit een veilig land komt? Dan moet hij Nederland onmiddellijk verlaten. Bovendien krijgt hij een verbod om binnen 2 jaar de Europese Unie (EU) in te reizen.

Na afwijzing wordt hij in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl) geplaatst. Zo kan er aan zijn vertrek worden gewerkt. De asielaanvrager kan tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag in beroep gaan. Als hij dat doet, mag hij de uitkomst niet in Nederland afwachten. Wel kan hij bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. De beslissing hierop mag hij normaal gesproken in Nederland afwachten.

Geen gebruik van aanvullende voorzieningen

Komen asielzoekers uit landen van de lijst van veilige landen? Dan kunnen zij tijdens hun korte verblijf in Nederland geen gebruik maken van aanvullende voorzieningen. Zoals zakgeld, cursussen of workshops. Ook zijn er geen uitgebreide dagbestedingsprogramma’s.

De Rijksoverheid. Voor Nederland