Wie betaalt de gezinshereniging van asielzoekers?

Een asielzoeker met een verblijfsvergunning (statushouder) kan gezinsleden laten overkomen naar Nederland. De kosten, bijvoorbeeld van vliegtickets, zijn voor eigen rekening.

Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) nodig

Nareizende familieleden van een vergunninghouder hebben een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) nodig. Daarmee kunnen ze naar Nederland komen. De aanvraag loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en kost geen geld.

Familieband aantonen

De vergunninghouder en zijn gezinsleden moeten aantonen dat zij tot hun vlucht uit het land van herkomst een gezin vormden. In aanmerking voor hereniging komen:

  • echtgenoot of partner;
  • biologische kinderen;
  • pleegkinderen of adoptiekinderen die deel uitmaakten van het gezin in het land van herkomst.

Ze kunnen hun gezinsband aantonen met bijvoorbeeld huwelijkspapieren en geboorteakten. Deze documenten moeten ze zelf betalen. Is DNA-onderzoek nodig om de familiebanden te bevestigen? Dan betaalt de IND dit onderzoek.

Reiskosten

De reiskosten voor zijn gezin financiert de statushouder zelf. Kan hij de kosten niet betalen? Dan kan VluchtelingenWerk Nederland mogelijk bijdragen uit het VluchtelingenFonds. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.