Waar leren kinderen van vluchtelingen Nederlands

Als kinderen  van vluchtelingen naar Nederland komen, leren zij zo  snel mogelijk Nederlands op een school. Dat zijn vaak speciale scholen. Zodra ze goed genoeg Nederlands hebben geleerd, gaan kinderen van vluchtelingen naar een reguliere school.

Taalonderwijs voor kinderen van vluchtelingen tot en met 12 jaar

Verschillende scholen geven taalonderwijs aan kinderen van vluchtelingen tot en met 12 jaar:

  • scholen die bij een asielzoekerscentrum horen (azc-scholen);
  • scholen die alleen taalonderwijs geven aan nieuwkomers, zoals kinderen van vluchtelingen;
  • reguliere basisscholen die speciaal 1 of 2 klassen hebben waar kinderen Nederlands leren;
  • reguliere basisscholen waar kinderen in een normale klas zitten

Nederlands voor kinderen van vluchtelingen  van 12 tot met 18 jaar

Kinderen van vluchtelingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar krijgen taalonderwijs in het Nederlands in internationale schakelklassen (ISK).  Dat zijn speciale klassen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De kinderen leren binnen 2 jaar Nederlands. Daarna gaan zij naar het voortgezet onderwijs, het middelbare beroepsonderwijs (mbo) of het hoger onderwijs.