Hoe regelt de overheid de veiligheid binnen en buiten de opvangplekken van asielzoekers?

Bij elke opvangplek voor asielzoekers is 24 uur per dag beveiliging. Is er een ernstig voorval, of verstoring van de openbare orde? Dan neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of de gemeente contact op met de politie.

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Het beleid is er op gericht dat bij strafbare feiten het COA of de gemeente aangifte doet. Veroordeelt de rechter een asielzoeker voor een ernstig misdrijf? Dan kan zijn verblijfsvergunning worden geweigerd.

Veiligheid binnen opvangplek

Er werkt speciaal getraind personeel in de opvang. Ze zijn speciaal getraind om mogelijke spanningen onder asielzoekers te voorkomen. Het COA zorgt dat een opvangplek veilig is voor de bewoners. Iedere asielzoeker ondertekent daarvoor de huisregels van het COA en krijgt voorlichting. Bijvoorbeeld om discriminatie te voorkomen en vrijheid van godsdienst te waarborgen.

Medewerkers van het COA spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Het COA kan ook straf opleggen. Zoals een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beƫindiging van opvang. Lees meer in de Bevoegdhedenregeling van het COA.