Hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren?

Hoe vaak een algemene periodieke keuring (APK) nodig is, hangt af van de brandstof waar uw auto op rijdt. Ook telt het gewicht mee. En wanneer uw auto voor het eerst de weg op mocht.

Wanneer APK

Op de website van RDW staat hoe vaak auto's voor de apk moeten worden gekeurd. U kunt de APK laten uitvoeren bij RDW-erkende garages en keuringsstations.

Is uw auto al eerder goedgekeurd? Via de website van de RDW kunt u controleren wanneer u de auto weer moet laten keuren.

Herinnering voor de APK

U ontvangt 6 weken voordat de APK op uw voertuig vervalt een herinnering voor de APK. De RDW verstuurt deze per post. Of u ontvangt de herinnering in de digitale Berichtenbox van MijnOverheid.

Keuring APK 2 maanden voor vervaldatum

Laat u uw auto binnen 2 maanden voordat de APK vervalt, keuren? Dan wordt de oude vervaldatum met 1 of 2 jaar verlengd. Dit hangt af van hoe vaak uw auto gekeurd moet worden. Als u uw auto eerder dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum laat keuren, dan krijgt het voertuig een nieuwe vervaldatum. 

Uitstel APK

Het is niet mogelijk uitstel te krijgen voor de APK. Wilt u dit toch? Dan kunt u het kenteken laten schorsen. Uw voertuig mag dan niet meer op de openbare weg geparkeerd staan. En u mag ook niet met uw auto op de openbare weg rijden. Wel mag u ermee naar het keuringsbedrijf rijden voor de APK.

Boete voor verlopen APK

Is uw auto niet voor de APK-vervaldatum gekeurd en verloopt de APK? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze boete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Vrijstelling van APK voor voertuigen van 50 jaar of ouder

Vanaf 1 januari 2021 hoeven voertuigen van 50 jaar of ouder niet meer verplicht APK gekeurd te worden. Als eigenaar van een voertuig van 50 jaar of ouder ontvangt u een vrijstellingsbrief van de RDW. Vanaf het moment dat het voertuig 50 jaar oud is, krijgt u geen APK-herinneringsbrief meer. Omdat er dagelijks voertuigen zijn die de leeftijd van 50 jaar bereiken, zal het aantal voertuigen met een APK-vrijstelling iedere dag oplopen. De APK blijft wel verplicht voor oude taxi’s, ov-auto’s en ADR-voertuigen (gevaarlijke stoffen), vanwege de functie van dit type voertuigen.