Auto

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe vaak moet ik mijn auto apk laten keuren?

Hoe vaak een apk nodig is hangt af van de brandstof waar uw auto op rijdt. En van het gewicht van uw auto. Het hangt ervan af wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder apk is goedgekeurd, geldt de datum op het keuringsrapport. Uw auto moet voor deze datum nogmaals zijn goedgekeurd.

Wanneer apk

Op de site van RDW staat hoe vaak auto's voor de apk moeten worden gekeurd.

U kunt de apk laten uitvoeren bij RDW-erkende garages en keuringsstations.

Herinnering voor de apk

U ontvangt een herinnering voor de apk van de RDW.

Keuring apk tot 2 maanden vooraf vervaldatum

U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende apk-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de apk-vervaldatum keuren? Dan krijgt uw voertuig een nieuwe apk-vervaldatum.

Uitstel apk is niet mogelijk

Het is niet mogelijk uitstel te krijgen voor de apk. Wilt u dit toch? Dan kunt u de geldigheid van het kentekenbewijs laten schorsen. U mag dan met uw voertuig niet de openbare weg op. Wel mag u ermee naar het keuringsbedrijf rijden voor de apk.

Boete voor verlopen apk

Verloopt de apk van uw personenauto? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Controle apk steekproef door RDW

De RDW controleert steekproefsgewijs of een apk goed is uitgevoerd door het bedrijf dat de keuring heeft verricht. Is uw voertuig geselecteerd voor een steekproef, dan moet deze na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten aanwezig. Uw voertuig moet dus maximaal 1,5 uur beschikbaar blijven. Hierbij moet u nog de tijd optellen die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf.

U moet meewerken aan de steekproef. Als u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken. Alleen de RDW mag daarna de nieuwe apk uitvoeren. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft uitgevoerd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland