Wat staat er in het keuringsrapport van de algemene periodieke keuring (APK)?

Na de algemene periodieke keuring (APK) ontvangt u een rapport met daarin de uitslag van de keuring: het APK-keuringsrapport.

Advies APK-keuringsrapport

In het keuringsrapport vindt u:

  • reparatiepunten;
  • afkeurpunten;
  • adviespunten.

Adviespunten zijn gebreken aan uw auto die nu nog niet tot afkeuring leiden, maar die u binnenkort wel moet laten repareren of vervangen.

Afgekeurd

Blijkt tijdens de APK dat er reparaties nodig zijn aan uw auto? Dan wordt deze afgekeurd. U mag niet in de auto rijden.

Nadat de APK is vervallen, mag uw auto nog maximaal 2 maanden stilstaan op de openbare weg. U heeft dan nog de tijd om deze te laten repareren en opnieuw voor apk te laten keuren.  

Is uw auto niet gerepareerd en opnieuw gekeurd binnen die 2 maanden? Dan kunt u een boete krijgen. Om dat te voorkomen, kunt u uw kenteken schorsen

Bezwaar tegen uitslag keuring

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken tegen een APK-afkeuring. Dat moet u direct na de keuring doen bij de RDW. Een medewerker van de RDW komt dan naar de garage om te kijken of de afkeuring wel of niet terecht is.

Vermoedt u dat uw auto niet goedgekeurd had mogen worden? Dan kunt u binnen 1 jaar bezwaar maken tegen een APK-goedkeuring. Het is belangrijk dat u niet alvast onderdelen van de auto hebt laten repareren of vervangen.

Keuringsrapport in auto niet verplicht

U hoeft in Nederland het keuringsrapport niet bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport.