Krijg ik een keuringsrapport van de algemene periodieke keuring (apk)?

Na de algemene periodieke keuring (apk) ontvangt u een keuringsrapport met daarin de uitslag van de keuring. Dit heet de keuringsbeslissing.

Advies keuringsrapport apk

Op het keuringsrapport vindt u:

  • reparatiepunten;
  • afkeurpunten;
  • adviespunten.

Adviespunten zijn gebreken aan uw auto die u moet laten repareren. Uw auto is nog niet afgekeurd. 

Auto apk afgekeurd

Blijkt tijdens de apk dat er reparaties nodig zijn aan uw auto? Dan wordt deze afgekeurd. U mag niet in de auto rijden.

Nadat de apk is vervallen, mag uw auto nog maximaal 2 maanden stil staan op de openbare weg. U heeft dan nog de tijd om deze te laten repareren en opnieuw voor apk te laten keuren.  

Is uw auto niet gerepareerd en opnieuw gekeurd binnen die 2 maanden? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kunt u voorkomen door het voertuig te schorsen

Bezwaar tegen uitslag keuring

Als uw voertuig is afgekeurd voor de apk, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Een medewerker van de RDW komt dan naar de garage om te kijken of de afkeuring wel of niet terecht is.

Vermoedt u dat uw auto niet goedgekeurd had mogen worden? Dan kunt u binnen 1 jaar bezwaar maken tegen de goedkeuring. Zolang het keuringsrapport geldig is. U kunt uw bezwaar schriftelijk melden bij de RDW. Het is belangrijk dat u niet alvast onderdelen van de auto hebt laten repareren of vervangen.

Keuringsrapport in auto niet verplicht

U hoeft in Nederland het keuringsrapport niet bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport.