Wat moet ik doen bij autoschade door een slecht wegdek?

Autoschade door slecht wegdek kunt u in sommige gevallen verhalen op de wegbeheerder. Zoals een gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de wegbeheerder.

Schadeclaim indienen

Meestal is gemeente, provincie of Rijkswaterstaat wegbeheerder. Op de site van Rijkswaterstaat kunt u opzoeken wie wegbeheerder is op welke wegen.

Als Rijkswaterstaat de wegbeheerder is, kunt u het schadeformulier downloaden en invullen.

Aansprakelijkheid autoschade aantonen

Dient u een claim in? Dan moet u aantonen dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade aan uw auto.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de wegbeheerder:

  • de toestand van het wegdek niet goed in de gaten houdt;
  • te lang wacht met het uitvoeren van reparaties.

Reparaties aan het wegdek

De wegbeheerder repareert beschadigingen van het wegdek zo snel mogelijk. Als de weersomstandigheden, verkeersveiligheid en doorstroming dit toelaten. Bij vorstschade aan wegen wordt dit waar mogelijk hersteld met spoedreparaties. Door vorst kunnen er steentjes losraken uit het wegdek.