Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie van de gewijzigde motie over de handhavings- en uitvoeringspraktijk rondom de vaststelling van fiscale woonplaats

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie van de gewijzigde motie over de handhavings- en uitvoeringspraktijk rondom de vaststelling van fiscale woonplaats