Besluit Woo-verzoek over de suikertaks

De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de suikertaks. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).