Besluit op Woo-verzoek over 30%-regeling

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van beleid dat de Belastingdienst zou voeren bij het toekennen van het recht op de 30%-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over 30%-regeling