Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over kennisgroepen en coördinatiegroepen

Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over kennisgroepen en coördinatiegroepen. Het verzoek gaat om memo’s, notities, rapporten, analyses, studies, handboeken, en instructies over de governance, werkwijze en functionering van kennisgroepen en constructiewerkgroepen binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over kennisgroepen en coördinatiegroepen