Internetconsultatie aanvullende bronbelasting op dividendstromen van start

Afgelopen mei heeft het kabinet aangekondigd dat het nog voor het einde van deze kabinetsperiode maatregelen uitwerkt voor een aanvullende bronbelasting op – op dit moment nog vaak onbelaste – dividendstromen naar laagbelastende landen per 2024. Vandaag start de internetconsultatie van deze maatregelen.

Met de aanvullende bronbelasting worden betalingen van dividend naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast. De maatregelen gaan gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan.

De bronbelasting is een aanvulling op de bronbelasting op renten en royalty’s die per 1 januari 2021 in werking treedt en betekent opnieuw een grote stap in de strijd tegen belastingontwijking.

Belangstellenden kunnen van 25 september tot en met 23 oktober reageren op de internetconsulatie. De reacties op de internetconsultatie zullen worden meegenomen bij de uitwerking van het wetsvoorstel dat naar verwachting in het voorjaar van 2021 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.