Onafhankelijke belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen

Rechtshulp bij geschil met Belastingdienst en Dienst Toeslagen

Het kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers of waarvoor snel hulp nodig is omdat er sprake is van ingrijpende (financiële) gevolgen. Als eerste stap benoemt het kabinet een kwartiermaker die ontwerpt hoe dit -op een onafhankelijke wijze- zou moeten worden vormgegeven. De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers en bedrijven.

De te benoemen belangenbehartiger moet zorgen voor continue aandacht voor praktische rechtsbescherming binnen de uitvoering van beide diensten en dat burgers en bedrijven die vastlopen verder geholpen worden. Ook signaleert de belangenbehartiger structurele problemen die voortkomen uit situaties waarin wet- en regelgeving die de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitvoeren, knelt.

Staatssecretaris van Rij en staatssecretaris de Vries: “Wij vinden het belangrijk dat er een onafhankelijke partij is die aan de kant van burgers en bedrijven staat, als zij er niet uitkomen met de eerstelijns dienstverlening van de Belastingdienst en/of Dienst Toeslagen. De onafhankelijke belangenbehartiger is daarmee een belangrijke aanvulling op de bestaande dienstverlening vanuit de maatschappij en de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.”

Rijksbrede aanpak

Burgers kunnen op dit moment al terecht bij diverse partijen voor rechtshulp. Denk hierbij aan sociaal raadslieden, vakbonden, maatschappelijk dienstverleners en het Juridisch Loket. Maar deze hulp is echter niet voor iedereen toereikend of betaalbaar. Ook verschilt de beschikbare hulp soms per regio. Daarom wil het kabinet ook de toegang tot onafhankelijke rechtshulp op lokaal niveau verbeteren. Dit doet het kabinet onder andere met het programma Werk aan Uitvoering (WAU).

Daarnaast ontwikkelen de Belastingdienst en Dienst Toeslagen hun dienstverlening aan intermediairs, zoals sociaal raadslieden. Zo loopt er binnen de Belastingdienst een proef waarbij sociaal raadslieden een eigen inbelnummer bij de Belastingtelefoon hebben. Bij de Dienst Toeslagen kunnen een aantal intermediairs al rechtstreeks contact leggen met de Dienst Toeslagen. De komende tijd wordt er gekeken hoe dit gefaseerd breder ingevoerd kan worden. In brede zin zetten de Belastingdienst en Dienst Toeslagen zich in om de eigen, al bestaande processen verder te versterken. Zoals de balies en steunpunten, het hulpteam voor mensen met complexe belastingschulden (Stella) en het loket voor fiscale mediation.

Vervolg

Het kabinet start op korte termijn met het werven van een kwartiermaker, die een ontwerp maakt voor de inrichting van de onafhankelijke belangenbehartiger. Het kabinet verwacht dat de kwartiermaker begin september kan starten met zijn of haar werkzaamheden. Het kabinet streeft ernaar dat de belangenbehartiger in 2024 kan starten met zijn of haar werkzaamheden.