Hoe regel ik de erfenis als ik samenwoon?

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens het versterferfrecht niet van elkaar. Wilt u dat uw bezittingen bij uw overlijden naar uw partner gaan? Dan kunt u een testament laten maken.

Gemeenschappelijke bezittingen: verblijvingsbeding

Een notaris kan in uw testament een verblijvingsbeding opnemen. Dat zorgt ervoor dat gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van een partner automatisch van de andere partner worden. Veel samenwoners hebben in het verleden al een verblijvingsbeding opgenomen in hun samenlevingscontract. Of in de akte die is getekend bij de aanschaf van de gezamenlijke woning.

Opeisen legitieme portie kinderen

De legitieme portie, oftewel het wettelijk erfdeel van een kind, is het gedeelte van de erfenis waarop het kind altijd recht heeft. Zelfs als in het testament staat dat het kind niets erft. De legitieme portie is de helft van de waarde van het erfdeel als er geen testament was geweest. Wilt u dat uw kinderen hun legitieme portie pas kunnen opeisen na overlijden van u én uw partner? Dan neemt de notaris dit op in uw testament. U moet dan met uw partner een samenlevingscontract hebben gesloten bij de notaris.