Beslisnota's bij Kamervragen over voorgenomen afschaffing BPM-vrijstelling voor bestelauto’s

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamervragen over voorgenomen afschaffing BPM-vrijstelling voor bestelauto’s (PDF | 2 pagina's | 983 kB)