Beslisnota's bij Kamerbrief over invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 (PDF | 19 pagina's | 8,2 MB)