Beslisnota bij Kamerbrief over certificeringen en ramingstoelichtingen maatregelen april 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over certificeringen en ramingstoelichtingen maatregelen april 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)