Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken versterking handhaving bpm parallelimport

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken versterking handhaving bpm parallelimport (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)