Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting Betalen naar Gebruik (BnG)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting Betalen naar Gebruik (BnG)