Beslisnota antwoorden op Kamervragen over de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota antwoorden op Kamervragen over de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm