Advies Landsadvocaat over buitenlandse kilometers BnG

Advies van de Landsadvocaat over hoe het kabinetsvoornemen om ook buitenlandse kilometers onder de belastinggrondslag te brengen zich verhoudt tot het EU- en internationaal recht.

Advies Landsadvocaat over buitenlandse kilometers BnG