Onderzoek kilometerregistratiesysteem voor Betalen naar Gebruik: Achtergrondrapport

Dit achtergronddocument geeft een verdere onderbouwing van de bevindingen en conclusies en een verdiepende toelichting op de gehanteerde aannames in het rapport over systemen voor kilometerregistratie voor Betalen naar Gebruik in de motorrijtuigenbelasting.

Onderzoek kilometerregistratiesysteem voor Betalen naar Gebruik: Achtergrondrapport (PDF | 161 pagina's | 2,0 MB)