Onderzoek control MRB-keten

De Auditdienst Rijk heeft op verzoek van de Belastingdienst onderzocht of de gemoderniseerde MRB-keten voldoende waarborgen heeft voor het juist en volledig heffen van motorrijtuigenbelasting en het juist en volledig afdragen van in de motorrijtuigenbelasting opgenomen provinciale opcenten aan de provincies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de grootschalige ingebruikname van de gemoderniseerde MRB-keten.

Onderzoek control MRB-keten