Belasting op bestelauto’s voor ondernemers

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. 

De vrijstelling voor een bestelauto voor de ondernemer (ondernemersvrijstelling) wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft. De hoogte van de belasting wordt straks bepaald door de CO2-uitstoot. Voor de inschrijving van bestelauto’s is daarmee voortaan bpm verschuldigd afhankelijk van de CO2-uitstoot.

Stimuleren verkoop milieuvriendelijke bestelauto’s en meer belastingopbrengst

De maatregelen leiden tot meer belastingopbrengst. Verder wil het kabinet met de maatregelen de verkoop van emissievrije of zeer zuinige bestelauto’s stimuleren. De vrijstelling geldt wel voor emissievrije auto's. Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling draagt ook bij aan de vereenvoudiging van de autobelastingen.