Beslisnota's deel 1 bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's deel 1 bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 21 pagina's | 11,4 kB)