Beslisota's bij aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Kamerbrief verlengde navorderingstermijn douaneschulden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisota's bij aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Kamerbrief verlengde navorderingstermijn douaneschulden