Beslisnota's bij nader rapport wetsvoorstel wijziging Wet op de omzetbelasting (antiek en virtuele diensten)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij nader rapport wetsvoorstel wijziging Wet op de omzetbelasting (antiek en virtuele diensten)