Beslisnota bij antwoorden Kamervragen uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen