Beslisnota's bij Kamerbrief over rechtsvergelijkend onderzoek naar fiscale geheimhoudingsplicht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over rechtsvergelijkend onderzoek naar fiscale geheimhoudingsplicht