Beslisnota bij Kamerbrief met bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Modernisering Omzetbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Modernisering Omzetbelasting