Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: reikwijdte reisbureauregeling

Toelichting van 21 juni 2023, nummer 2023-0000149168, op het intrekken van het pro forma beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 30 maart 2023, nummers 22/00465 en 22/00466, ECLI:NL:GHDHA:2023:637.

Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: reikwijdte reisbureauregeling