Memorie van toelichting wetsvoorstel wijziging Wet op de omzetbelasting (antiek en virtuele diensten)

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen inzake plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht.

Memorie van toelichting wetsvoorstel wijziging Wet op de omzetbelasting (antiek en virtuele diensten)