Ontwerpnota van toelichting wijziging Belastingregeling

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland in verband met het herstel van een tweetal foutieve verwijzingen naar de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Ontwerpnota van toelichting wijziging Belastingregeling