Assurancerapport DigiD assessment Belastingdienst Identiteitsvoorziening (Identity Bridge)

De ADR onderzoekt – conform de aansluitvoorwaarden voor het gebruik door de Belastingdienst van de dienst DigiD van BZK – jaarlijks of de DigiD-koppelingen die de Belastingdienst heeft voor een drietal portalen (ondernemers, burgers, en bezwaar) en voor Burgerportaal Toeslagen en Douaneportaal veilig zijn.

Assurancerapport DigiD assessment Belastingdienst Identiteitsvoorziening (Identity Bridge)