Confidentiality of taxpayer information

Rechtsvergelijkend onderzoek naar de invulling die verschillende landen hebben gegeven aan de fiscale geheimhoudingsplicht. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

Confidentiality of taxpayer information