Besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders

Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (PDF | 5 pagina's | 176 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 85 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 54 pagina's | 20,7 MB)