Besluit op Woo-verzoek over beheervergoeding vakantieparken

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid met betrekking tot btw-tarifering op parkbijdrage van de huurder als de eigenaar van een kavel met een recreatieobject aan het betreffende recreatiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over beheervergoeding vakantieparken