Besluit op Woo-verzoek over werknemers- en managementparticipaties

Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de praktijk rond fiscale kwalificatie, waardering en waarderingsafslagen met betrekking tot werknemers-/managementparticipaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over werknemers- en managementparticipaties